Portable

Portable je výraz pre rádioamatérsku prevádzku mimo trvalého pracoviska. Zvyčajne to býva prevádzka z atraktívnych lokalít, ostrovov, hradov, zámkov a podobne.