Čierťaž

Lokalita Čierťaž v lokátore JN98OI je vďaka dobrému umiestneniu je vhodnou lokalitou na rádioamatérske vysielanie na veľmi krátkych vlnách