DXCC

DXCC je prestížny rádioamatérsky program založený na posluchu alebo spojeniami s rádioamatérskymi entitami. Entita je oblasť na zemi, ktorá spĺňa určité kritéria, napríklad vzdialenostné. Spresňuje systém delenia podľa zemí (krajín), ktorý nie je z rádioamatérskeho hľadiska dostatočný. Prvý DXCC zoznam zemí bol zostavený v roku 1935 Clintonom B. DeSotom, W1CBD.